Udvalg 2024

Det er ikke for sent at melde sig til et udvalg. Hvis du har interesse i at gøre din indflydelse gældende, i et eller flere udvalg, så giv besked til Klaus Berre, eller et andet bestyrelsesmedlem.

Inriggerudvalg

Kontaktperson: Linda L.
Karin B.
Tove F.
Birthe W.

Husvedligeholdelsesudvalg

Kontaktperson: Christina G.
Carlo R.
Annette T.

Nybygning

Kontaktperson: Klaus B.
Jørn Lund
Rikke F.

Turudvalg

Kontaktperson: Jonna T.
Gerhardt K.
Erik P.
Jørgen T.
Jens Peter C.
Jan R.

Motionsudvalg

Kontaktperson: Jørn Lybech
Lone Hedegaard
Erling A.

Fondsansøgningsudvalg

Kontaktperson: Rikke F.
Jørn Lund

Arrangementsudvalg

Kontaktperson: Else Marie P.
Jørn Lund
Jørn Lybech
Rita C.

Kajakudvalg

Kontaktperson: Else Marie P.
Klaus B.
Erik P.
Erling A.
Torben F.

PR-udvalg

Formand: Annette T.
Jan R.

Scullerudvalg

Kontaktperson: Torben F.
Mette U.

Køkkenudvalg

Kontaktperson: Ulla D.
Eva R.
Karin B.
Ingrid S.

Standerhejsningsudvalg

Kontaktperson: Klaus B.
Rita C.

Broudvalg

Kontaktperson: Gitte J.
Linda L.