Historien

Med sin beliggenhed ved Mariagerfjord har Hobro en naturlig fordel når det gælder vandsport.

Den første klub
I 1888 blev den første klub etableret af bl.a. brygger Jakob Bie og købmand Frinkel. Den første båd var en 8-årers og senere erhvervede man to fire-årers både i Frederikshavn og København.

Klubben var på daværende tidspunkt beliggende på sydsiden af fjorden og da skibsværftet udvidede med en bedding, blev klubben nedlagt. Der var ikke råd til at bygge et nyt klubhus.

1890 Inrigger med sagfører R. Buemann ved roret – tagåre J. A. Bie og derefter fuldmægtig Victor ?, Fuldmægtig A. Petersen, sparekassebogholder J. ?

I 1905 blev gjort et nyt forsøg på at stable en roklub på benene, men allerede samme år blev projektet opgivet.


Oprettelsen af Hobro Roklub

Den nuværende Hobro Roklub blev stiftet den 12. juli 1923, hvor nogle lokale iværksættere købte en båd for egen regning. Efter ét år var klubben oppe på 60 mandlige og kvindelige medlemmer.

Fra opstarten holdt klubben til i et gammelt motorbådshus ved skibsværftet, men i 1934 blev et nyt klubhus opført på klubbens nuværende placering.

I 1924 gav kommunen et tilskud som gjorde det muligt for klubben at købe den første båd til kaproning. Samme år roede de 60 medlemmer sammenlagt 3.162 km. I 1938 nåede klubbens 45 medlemmer op på 7.773 km. 464 km blev det til for en enkelt roer.

I 1946 fik Hobro Roklub sin første outrigger til en pris af kr. 3.000. I jubilæumsåret 1948 fik klubben endnu en ny båd og en ny fane.


Hobro Dameroklub
Interne skærmydsler førte i 1932 til, at de kvindelige roere blev smidt ud af klubben. De stiftede herefter Hobro Dameroklub og fik et klubhus ved siden af herrernes.

Instruktøruddannelse i Danske Studenters Roklub i København i 1960. Fra Hobro Dameroklub deltog Jytte Frederiksen, som sidder bagest i båden.

Det varede dog kun kort tid, inden det gode forhold mellem kvinder og mænd var genoprettet og herefter holdt de fælles fester og lånte både hos hinanden. I 1940 roede medlemmerne i Dameroklubben 584 ture på i alt 3.021 km.

 

Sammenlægning af klubber
I 1971 vedtog herrerne på en generalforsamling en sammenlægning af klubberne, hvilket førte til at damerne tilsluttede sig denne beslutning ved en fælles generalforsamling i februar 1972. I samme forbindelse var der enighed om klubnavnet – Hobro Roklub.

Klubhuset inden branden.

Klubhuset brænder
I 1989 opstod en brand i klubbens bådehus og mange af klubbens både gik tabt. Klubhuset gik heldigvis stort set fri af branden. På et tidspunkt var det tanken at flytte klubben ud i nærheden af sejlklubben, men den tanke blev opgivet og i stedet opførte man et nyt klub- og bådehus samme sted.

Det nye klubhus blev indviet i april 1991 og samtidig kunne otte nye både tages i brug. I 1994 blev klubben udvidet med en afdeling for kajakker.

1982 Sparekassen Hobro og Himmerlandsbanken donerede klubben en plast-sculler.
Forrest fra venstre Vagn Agerskov, Sparekassen og Ole Vagner, Himmerlandsbanken

Unge talenter
I slutningen af 1990’erne havde klubben nogle dygtige og talentfulde unge roere, som høstede metaljer ved jyske og danske årgangsmesterskaber.

1996 I båden er Jill Nielsen, Camilla Holm, Tina Boddum og Christina Rasmussen. Forrest på bådebroen er Louise Jensen, Mette Søndergaard. Bagest træner Torben Lund.

Et af disse talenter var Fie Udby som, året efter at hun startede med at ro, satte verdensrekord i ergometerroning. I 2012 deltog hun i singlesculler ved OL i London, hvor hun vandt en sølvmedalje.

Kilde: Idrættens historie i Hobro, gennem mere end 100 år, John Degn m.fl,