Roaftener - tur-kajak

Kajaksæsonen starter omkring 1. april, og slutter i slutningen i af oktober. I løbet af sæsonen er der fast roaften hver mandag kl. 17.00 og onsdag kl. 18.30. Hvis du har lyst til at mødes og ro med andre af klubbens kajakroere, så kan du møde op disse dage. Hvis du har lyst til at spille kajakpolo, arrangerer vi det også ind imellem

Ro- og sikkerhedsregler

Som medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund er klubben forpligtet til at følge forbundets ro- og sikkerhedsregler. Klubben har derfor et roreglement, som udleveres ved indmeldelse i klubben, og som medlemmerne er forpligtet til at overholde.

For at sikre at en kajakroer ikke kommer ud i situationer, som vedkommende ikke behersker, opererer man med tre former for kajakret:

 

 

  • Kajakret 1: Gives til nybegynderen, og betyder, at man kun må ro indenfor klubbens daglige rofarvand ifølge med en frigiven roer.
  • Kajakret 2: Betyder at roerne er frigivet, d.v.s at vedkommende har bestået en prøve, der viser, at roeren er fortrolig med kajakken og kan redde sig selv og evt. rokammerater. Kajakret 2 giver ret til at ro frit indenfor klubbens daglige rofarvand.
  • Kajakret 3: Giver ret til at ro kajak udenfor klubbens daglige rofarvand. For at erhverve kajakret 3 skal man have deltaget i et antal ture udenfor dagligt rofarvand, og godkendes af bestyrelsen

Vinterroning

Vinterroning, det vil sige roning udenfor sæsonen, er kun forbeholdt de meget øvede og erfarne roere. For at ro vinterroning skal man godkendes af bestyrelsen.

Handikap Rally

Klubben har flere gange med store succes afholdt et internt handikap rally.

handicaproning er faktisk temmelig sjovt og meget socialt !

”Hvad er handicaproning ?”
Handikaproning er en løbsserie, hvor roere på alle niveauer ror mod hinanden på en rundstrækning, der skal gennemføres ca. 3-4 gange, ialt 5 km, men på en måde så motionisten godt kan vinde over kaproeren ! Det skyldes den måde hvorpå løbsserien er skruet sammen: Man ror nemlig ikke på tid, men derimod om at komme først over målstregen !
Første løb afvikles som et normalt løb med samlet start og almindelig tidtagning. Ved andet løb starter man med udgangspunkt i tiderne fra første løb, således at langsomste roer starter først og hurtigste roer starter sidst: Hvis langsomste roer fra første løb har roet distancen på 28 minutter, starter vedkommende først. Hvis næstlangsomste har roet distancen på 26 minutter, starter roeren 2 minutter efter den første roer, o.s.v. Hvis hurtigste roer har en tid på 18 minutter, starter vedkommende altså 10 minutter efter langsomste roer.

Ved tredje løb er startrækkefølgen tiderne fra løb nr. 2, ved fjerde løb tiderne fra løb nr. 3 og så fremdeles.

Vinderen af et løb får 22 point, nr. 2 får 21, o.s.v, ned til nr. 8 der får 15 point. Herefter får alle deltagere i løbet 8 point. Det er således muligt at få point både ved at ro hurtigt og ved at deltage.

Når løbsserien er afsluttet tælles pointene sammen, og man kan finde en samlet vinder.
Hobro Ro- og Kajakklub, Nordre Kajgade 11-13, 9500 Hobro - CVR.nr. 29719691
Lav din egen hjemmeside med mono.net