4.oktober gik turen til Lindenborg å. 10 kajakroere på tur. Jeg var en af deltagerne. Det var min første å-tur her i mit første år som aktiv medlem i ro-klubben.
Vi blev læsset af med kajakker nær Gravlev, og så gled turen ned ad åen igennem den skønneste natur , forbi Lille Blåkilde, kig op til Buderup ødekirke og Rold skov/ Buderupholm samt udsigt til marker og enge Kun korte afstande var udsigten udelukkende siv. En enkelt gang kunne vi ikke komme under en bro, dog kunne kajakkerne skubbes under, så det bare var at gå på den anden side af broen mens hjælpende hænder sørgede for kajakken. Vejret var perfekt med sol og nærmest ingen vind. Madpakker blev fortæret efter de første 10 km, det hed vistnok Klepholm. Turen fortsatte til Haals bro. Herfra gik turen fortsat i
medstrøm til Lindenborg bro, og tilbage i modstrøm til Haals bro, hvor turen sluttede. Sikken naturoplevelse. Der blev øvet en del i at manøvrere rundt i de mange sving og kun med relativt få gange med nærkontakt- oplevelser med siv, og så skred det nærmest med strømmen. Endnu en gang nød jeg at være på tur med andre og meget mere garvede kajakroere. Der er altid en hjælpende hånd, et velmenende godt råd, hyggesnak i ny og næ og ny læring i at begå sig i naturen ( det er hensigtsmæssig i modstrøm ikke at ro i den side strømmen er stærkest.....) altsammen en dejlig oplevelse oveni det dejlige skridt jeg har taget i at begynde at ro kajak i år.  Anbefaling: meld jer på turene. Nina Fog
Det er efterår og sæsonnen går på held. Men vi kan lige nå den sidste klub-kajaktur på Lindenborg å den 4/10.
Indbydelse Lindeborg å den 4. oktober 2015
Rospinning. Den 5/10 kl. 17 og kl. 18. Det er sjovt. Det er nyt.
Det er effektiv træning af hele kroppen, hvor en instruktør fra DFfR guider deltagerne igennem et træningsprogram i takt til musik.
Rospinning ligner på mange måder den type spinnings-træning, som de fleste fitnesscentre udbyder. Blot at der her trænes i ergometer. Tilmeld dig på listen i klubhuset.
Tirsdag formiddag den 8/9 og onsdag aften den 9/9 vil vi i forbindelse med roningen holde nogle mandoverbord øvelser.
Derfor bedes alle der har lyst til at prøve, tage skiftetøj med f.eks. skiundertøj. Sigurd
På søndag, den 13/9-2015 er der kajak-tur til Skals Å, jvf. vedlagte  indbydelse fra Lone..
Skals Å i kajak
Tour de Gudenå - 73 km stabasser i kajak
Endelig kom årets højdepunkt, Tour de Gudenå, hvor jeg skulle deltage for 10. gang.
 Ligesom sidste år, var løbet nu ændret til et en-dags marathon på 73 km, fra Silkeborg til Randers,  eller ca. 33.000 tag med pagajen.
Vejudsigten lovede blæst, regn og kulde, og det passede - øv. Så turen over den 10 km lange Tange Sø blev lidt af en hård modstander. Men med fødderne på land ved Tange værket, og en madpakke i maven, var det på hesten igen til de sidste 37 km. Uheldigvis gav opholdet i Tange så megen spredning på deltagerne, at jeg ramte lige i et hul, hvor jeg roede fra dem bagved og ikke kunne hente dem, jeg kunne se foran, så det blev nogle ensomme 37 km bortset fra en pige jeg roede med i et kvarters tid, inden  hun måtte holde pause.
Heldigvis var der meget vand i åen i år, så det gav en del medstrøm, men det kunne modvinden let ødelægge på nogle strækninger.
 Stabil og konsekvent som jeg er, roede jeg i år på tiden 8.06.56, præcis samme tid som sidste år, hvilket rakte til en 77. plads ud af 105 gennemførte roere.
Desværre regnede det i mål i Randers, så  der blev ikke til den sædvanlige hygge og selvtilfredshed med at have gennemført - det var bare med at komme hjem og pleje den gamle krop, og glæde sig til næste år.
Jan
Den 29-30/8 er der klub ro-tur til Hadsund med overnatning. Turen kan godt deles hvis du syntes, at der er for langt. Yderligere info hos Inge Stentoft.
Indbydelse til klubtur til Hadsund
Så er vi kommet til årets fedeste kajakløb.
Vendelboløbet den 22/8 fra Åbybro til Aalborg på 22 km, som er på beskyttet vand det meste af vejen.
Et super førstegangs-løb.
Tour de Gudenå den 5/9 på 74 km eller to der deler turen i to halvdele.
Info hos Jan P.
Fra Oban til Inverness - Skotland 2015
Gerhardt - en af klubbens "langturs-veteraner" - har været så heldig at komme med på en rotur tværs gennem Skotland, arrangeret af Dansk Forening for Rosport (DFfR) - en beretning herom er at finde her

På lørdag den 11. juli er der kajaktur til Tjele Langsø. Vejrudsigten lover godt vejr, så alle – også de nye - er velkomne. Turen er ca. 20 km.
Vi spiser medbragte madpakker på halvvejen, og der vil være kaffe og kage.

Vi mødes i klubben kl. 9.00 og pakker traileren.

Tilmelding på mail tilLone Kjær lok@email.dk eller sms på tlf. 28354463
Lørdag d. 20 juni - mens en Armada af inriggere og kajakker roede Fur Rundt - havde klubben besøg af gæsteroere fra Nibe Roklubs Morgenhold, der fejrede sit 25 års jubilæum med en fællestur Nibe/Hobro på Mariager Fjord.
Nibe Roklub kvitterede med en billedserie, der kan ses her 

Der er sommerfest i klubben den 8. august fra kl. 14.00. Vi starter dagen med en rotur og lidt lege/konkurrencer på vandet, og slutter af med grill-mad i klubhuset. Evt. spørgsmål til Jørn Lund.

Indbydelse til sommerfest 2015
Deltag i klubturen Fur rundt den 20-21/6 som er for både inriggere og kajakker.

Inbydelse til Fur rundt 20-21 juni 2015

TILMELD DIG PÅ www.Klublivdanmar.dk som er et nyt sponsor-koncept udviklet af DGI og Nets (dankort), hvor du efter atr have tilmeldt dig støtter klubben blot ved at bruge dit dankort i en af de tilmeldte forretninger i hele landet.

Den 26/5 kl. 17.00 tager vi på besøg i sejlklubben, hvor vi skal prøve at styre eller blot sejle i en sejlbåd. Midtvejs griller vi en pølse e.l. I juni måned gør vi så gengæld og får besøg af sejlerfolket hos os. Se yderligere info nedenfor. Tilmelding på opslag i klubben.
Info om besøget i sejlklubben

Den 18/5 kl. 17.00 kører vi til Glenstrup Sø og ror en kajaktur. Halvvejs går vi i land og spiser vores medbragte madpakker. Se yderligere info nedenfor.

Glenstrup Sø den 18-05-2015

Madpakketur til Katbjerg Odde den 27/4-2015 kl. 17.00. Husk selv madpakken, så giver klubben kage til kaffen.

Tirsdag den 14/4 havde ældre-roerne besøg af en konsulent fra Dansk forening for rosport, som bl.a. talte om sikkerhed blandt ældre, både i forhold til regler, men også til ens egen fysiske formåen.
Selvom mødet var med ældre-roning i fokus, var der mange aspekter der har relevans for alle medlemmer.
Nedenfor ses hendes power-point slides fra mødet.
Power-point fra ældre-ronings møde

Opstartsmøde for alle medlemmer den 13/4-2015 kl. 20.00, hvor årets ture m.m. præsenteres.
Vi starter med gratis fællesspisning kl. 18.30

Det var et meget velbesøgt møde med omkring 50 deltagere, så hygge-snakken gik livligt.

Begynderkursus 2015 er for
Inriggere: den 9-10/5-2015
Kajak: den 27/5 samt 30-31/5-2015

Begge kurser fortsætte på hverdagsaftener jvf. yderligere info under "Bliv medlem"

Generalforsamlingen blev igen i år et tilløbsstykke, med deltagelse af næsten halvdelen af medlemmerne, hvilket der nok ikke ses i nogen anden klub.
Dette glæder bestyrelsen der jo arbejder på at det skal være en klub med plads til alle på tværs af alder, køn og bådtype.
Referatet kan læses på siden "Kun medlemmer"

Hobro Ro- og Kajakklub, Nordre Kajgade 11-13, 9500 Hobro - CVR.nr. 29719691
Lav din egen hjemmeside med mono.net