Roaftener - inrigger

Sæsonen starter omkring 1. april, og slutter i slutningen i af oktober. I løbet af sæsonen er der fast roaften hver mandag kl. 17.00 og onsdag kl. 18.30. Hvis du har lyst til at mødes og ro med andre af klubbens inriggerroere, så kan du møde op disse dage.

Ro- og sikkerhedsregler

Som medlem af Dansk Forening for Rosport, DFfR, er klubben forpligtet til at følge forbundets ro- og sikkerhedsregler. Klubben har derfor et roreglement, som udleveres ved indmeldelse i klubben, og som medlemmerne er forpligtet til at overholde.

For at ro i inrigger, skal der altid være en uddannet korttursstyrmand i båden, når der roes i klubbens daglige farvand. Hvis man skal ro udenfor daglig farvand, skal du ro sammen med en uddannet langtursstyrmand og samtidig skal du selv have en hvis rutine i roning, jvf. roreglementet.

Inriggerens opbygning - begreber

Inriggerens opbygning 1 Inriggerens opbygning 2

Materiel-kursus 1 - Inrigger vedligeholdelse

Materiel-kursus 1 - Lære-bog


Hobro Ro- og Kajakklub, Nordre Kajgade 11-13, 9500 Hobro - CVR.nr. 29719691
Lav din egen hjemmeside med mono.net